Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 01/12/2017)

28 November 2017

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8).

Θέματα της συνεδρίασης:

1. Ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2. Τιμολόγηση-κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης- Ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α.
3. Ν. 4483/2017 – Ζητήματα εφαρμογής του.
4. Κοινωνικά τιμολόγια των Δ.Ε.Υ.Α. (Πρόταση για υιοθέτηση κοινών κριτηρίων).
5. Νέο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 679/2016/ΕΕ).
6. Διάφορα.