Συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 24/1/2018)

22 January 2018

Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8) με ώρα έναρξης 11.00.

Θέματα της συνεδρίασης :

1. Μείωση Κόστους Ενέργειας- Ενεργειακός Συμψηφισμός στις Δ.Ε.Υ.Α.
2. Υδατικό Ισοζύγιο – Συγκέντρωση Θεωρητικής Γνώσης και Βιβλιογραφίας
3. Υδρόμετρα – Νέες Τεχνολογίες, Πρακτικές Εφαρμογές
4. Αντιπλημμυρική Προστασία - Π.Σ.Ε.Α.
5. Νόμος 4412-2016 (ΕΣΗΔΗΣ για Έργα, Πινάκες που αφορά στις Κρατήσεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλων Αρχών)
6. Σχέδια Ασφάλειας Νερού