Συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Λάρισα, 8/3/2018)

01 March 2018

Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας (Τέρμα Τυχερού), με ώρα έναρξης 17.30.

Θέματα της συνεδρίασης:

1. Υδρόμετρα – Νέες Τεχνολογίες, Πρακτικές Εφαρμογές
2. Μείωση Κόστους Ενέργειας - Ενεργειακός Συμψηφισμό στις Δ.Ε.Υ.Α.
3. Αντιπλημμυρική Προστασία - Π.Σ.Ε.Α.
4. Υδατικό Ισοζύγιο – Συγκέντρωση Θεωρητικής Γνώσης και Βιβλιογραφίας
5. Νόμος 4412/2016 (Μελέτη Κατασκευή, Ηλεκτρονική Δημοπράτηση Έργων)
6. Σχέδια Ασφάλειας Νερού