Προσλήψεις 3 ατόμων στη ΔΕΥΑ Τρίπολης

02 June 2017

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της.