Προσλήψεις υδραυλικών στη ΔΕΥΑ Αλμυρού

07 July 2017

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας.