Προσλήψεις 5 ατόμων στη ΔΕΥΑ Πέλλας

20 October 2017

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.