Προσλήψεις 10 ατόμων στη ΔΕΥΑ Κομοτηνής

07 December 2017

Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Ειδικότητες:

 

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, ΥΕ Εργάτες/τριες Γενικών Καθηκόντων

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ