Προσλήψεις 4 ατόμων στη ΔΕΥΑ Βοΐου

20 December 2017

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Δήμου Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.).

Ειδικότητες:

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

 ΥΕ Βοηθών Εργατών-τριών Γενικών Καθηκόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ