Προσλήψεις 3 ατόμων στη ΔΕΥΑ Φαρσάλων

08 January 2018

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων.

Ειδικότητες:

 

ΔΕ Υδραυλικός

 

ΔΕ Καταμετρητής

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ