Προσλήψεις 8 ατόμων στη ΔΕΥΑ Ναυπλίου

23 February 2018

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Ειδικότητες:

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 ΠΕ Υπαλλήλου Πληροφορικής

ΤΕ Λογιστών

 ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

 ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου

ΥΕ Εργάτες Υδρευσης – Αποχέτευσης 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ