Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 19/9/2019)

17 September 2019
Συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 19/9/2019)

Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ, με ώρα έναρξης 11.00.

Θέματα της συνεδρίασης:

1. Συζήτηση επί τελικών κειμένων για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορά στους Πρότυπους Κανονισμούς Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης, Ομβρίων, Αποχέτευσης και Λειτουργίας Μ.Ε.Λ. (Σαββοργινάκης Δ., Σπύρου Στ., Πελτέκης Κ., Κωστάκης Χρ., Μπώκου Δ., Καχριμάνης Γ.)
2. Υδρόμετρα – Νέες Τεχνολογίες, Πρακτικές Εφαρμογές (Σπύρου Στ., Σαββοργινάκης Δ., Σεϊταρίδης Θ., Σφυρής Ελ.)
3. Αντιπλημμυρική Προστασία - Π.Σ.Ε.Α. (Μπώκου Δ., Καραμάλη Ευθ. Πελτέκης Κ.)
4. Υδατικό Ισοζύγιο – Διοργάνωση workshop (Καραθανάση Ειρ., Μπίμης Χρ., Σφυρής Ελ.)
5. Διάφορα