Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιδρυτικός νόμος των ΔΕΥΑ

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως (με τις έως σήμερα διαμορφώσεις του)

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο pdf 50x50