Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 7/6/2023)

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 7/6/2023)

benjamin-child-GWe0dlVD9e0-unspl
Κατηγορία
Δράσεις
Ημερομηνία
7 Ιουν 2023 17:00

Την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 και ώρα 17.30, στην Αθήνα, σε αίθουσα στο ξενοδοχείο Grecotel Pallas Athena, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ΚΥΑ εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με την Οδηγία ΕΕ/2020/2184 για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
  2. Αναθεώρηση της Οδηγίας 91/271 για τα Αστικά Λύματα
  3. Κανονισμός για Επαναχρησιμοποίηση Νερού και Κατευθυντήριες Γραμμές
  4. Εθνικός Κλιματικός Νόμος
  5. ΚΥΑ για τη χρησιμοποίηση επεξεργασμένης ιλύος στη γεωργία και στην αποκατάσταση του εδάφους
  6. Διάφορα
 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 7 Ιουν 2023 17:00