Ο τομέας των υδάτων στην Ελλάδα – Προκλήσεις και προοπτικές για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027

 

Ο τομέας των υδάτων στην Ελλάδα – Προκλήσεις και προοπτικές για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027

Κατηγορία
Δράσεις
Ημερομηνία
26 Οκτ 2021 15:00 - 18:00

Παρακάτω, ακολουθεί η ατζέντα της τηλεδιάσκεψης (ενδεικτικά):
• Εισαγωγικές παρατηρήσεις, κος Κάρστεν Ράσμουσεν, επικεφαλής των Διαθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, DG REGIO
• Ο τομέας των υδάτων στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές,
 κος Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 κος Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 κος Γιώργος Μαρινάκης, Πρόεδρος Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης - Ε.Δ.Ε.Υ.Α., Δήμαρχος Ρεθύμνου
• Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Σύσταση εθνικής ρυθμιστικής αρχής για το νερό, κος Χρήστος Γκόφας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, DG ECFIN
• Περιφερειακές επενδύσεις στον τομέα των υδάτων: προκλήσεις και προοπτικές, κος Γιώργος Υψηλάντης, Διευθυντής, Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου
• Παρουσίαση μελέτης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη στον τομέα των υδάτων στην Ελλάδα εν όψει των διαπραγματεύσεων για τη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027: αποδοτική εφαρμογή των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής ικανότητας», κα Ευίνα Γαβαλάκη, εμπειρογνώμων της ΓΔ REGIO.
• Συζήτηση
• Τελικές παρατηρήσεις, κος Κάρστεν Ράσμουσεν, επικεφαλής των Διαθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, DG REGIO

Η παρουσίαση της μελέτης θα εστιάσει στην επιλογή τριάντα πέντε (35) Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, οι οποίες θα αποτιμηθούν ολιστικά στη βάση δεικτών επιδόσεων (Key Performance Indicators).

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 26 Οκτ 2021 15:00 - 18:00