Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

 

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Κατηγορία
Δράσεις
Ημερομηνία
9 Νοε 2021 14:00 - 17:00

Καλούνται σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με θέματα:


1. Ενημέρωση για την πορεία της εναρμόνισης της Οδηγία για το Πόσιμο Νερό στην επιτροπή του Υπουργείου Υγείας
2. Έργα ιλύος - προδιαγραφές
3. Εξελίξεις στη συζήτηση της αναθεώρησης για την 91/271 σε EE – EurEau
4. Ανάγκη συλλογής γεω-ψηφιακών δεδομένων (INSPIRE)
5. Ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Η2020 «Copernicus Assisted Lake Water Quality Emergency Monitoring Service»

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 9 Νοε 2021 14:00 - 17:00