Υλικό Οικονομικής Επιτροπής

31i gs banner

Φάκελος Υλικό Οικονομικής Επιτροπής

Κατηγορίες

Έγγραφα

έγγραφο ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ δημοφιλές

έγγραφο Ερωτηματολόγια ΔΕΥΑ για λογαριασμούς δημοφιλές

spreadsheet Ερωτηματολόγιο Οικονομικής Επιτροπής 2015 δημοφιλές

έγγραφο Κίνητρα - Απόδοση ΔΕΥΑ δημοφιλές

έγγραφο Νέες Φορολογικές Διατάξεις δημοφιλές

spreadsheet Πίνακας φορολογικών διατάξεων ΔΕΥΑ δημοφιλές

archive Στρατηγικό Σχέδιο ΕΔΕΥΑ Β' Φάση δημοφιλές

pdf Συγκεντρωτικά στοιχεία ΔΕΥΑ 2013 δημοφιλές

pdf Συγκεντρωτικά στοιχεία των Δ.Ε.Υ.Α. - 2013 δημοφιλές

έγγραφο ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΚΙΝΗΤΡΑ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ δημοφιλές

έγγραφο Τιμολογιακή πολιτική & Ανάκτηση κόστους δημοφιλές

έγγραφο Τιμολογιακή Πολιτική & Ανάκτηση Κόστους δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store