Επιστολή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο για την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από τον COVID-19

31i gs banner

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020 11:18

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Εκ μέρους της 'Ενωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων 'Υδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) θα θέλαμε να σάς μεταφέρουμε την αγωνία των Δ.Ε.Υ.Α. μελών μας λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε στη χώρα μας από την εξάπλωση της ασθένειας COVID-19.

Ειδικότερα:

Η έκτακτη και εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας όπως και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης που βρίσκεται αυτή την στιγμή στο επίκεντρο της πανδημίας, απαιτεί την άμεση προσαρμογή όλων μας στις δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τομείς που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία και οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ασθένειας. Ένας από αυτούς είναι και ο τομέας ύδρευσης-αποχέτευσης και ειδικότερα οι Δ.Ε.Υ.Α. που παρέχουν νερό στον μισό πληθυσμό της χώρας μας.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. όπως ασφαλώς γνωρίζετε λειτουργούν ανταποδοτικά και τα έσοδά τους προέρχονται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πολίτες. Δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε μπορούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να δανειοδοτηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μετά την λήψη των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς της ασθένειας και της προστασίας των πολιτών που πολύ σωστά και εγκαίρως έλαβε η Πολιτεία, τα έσοδα των Δ.Ε.Υ.Α. παρουσίασαν μεγάλη υστέρηση και η ρευστότητά τους περιορίσθηκε σημαντικά διότι παρότι οι ΔΕΥΑ προέτρεψαν τους καταναλωτές να πληρώνουν με όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα δημιουργήθηκε κλίμα αναστολής πληρωμών στους πολίτες. Η κατάσταση αυτή ενέχει τον κίνδυνο επιχειρήσεις με τόσο κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση της κρίσης να απειλούνται με κατάρρευση.

Ταυτοχρόνως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η οικονομική κατάσταση των ΔΕΥΑ επιδεινώθηκε πρόσφατα λόγω της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που είχε ως συνέπεια την αύξηση του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α. κατά 20% περίπου. Η αύξηση αυτή δημιουργεί ένα επιπλέον σοβαρό οικονομικό ζήτημα στις Δ.Ε.Υ.Α. και ιδίως σε εκείνες που βρίσκονται σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη ΔΕΗ. Θα πρέπει, μάλιστα, να επισημανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις και λόγω της άδικης τιμολόγησης των Δ.Ε.Υ.Α. από τη ΔΕΗ το ενεργειακό κόστος υπερβαίνει ακόμα και το εργασιακό κόστος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε κ. Υπουργέ να αναλάβετε το συντομότερο δυνατό πρωτοβουλίες και να επινοήσετε εργαλεία για την οριστική ρύθμιση των οφειλών των Δ.Ε.Υ.Α. προς τη ΔΕΗ, και να συμπεριληφθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στα αναγκαία και σύμφωνα με την νομική τους φύση μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν και να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους πολίτες, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Ευχαριστώντας εκ των προτέρων,

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store