Τηλεδιάσκεψη Επιτροπής ΕΣΠΑ της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

31i gs banner

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020 10:55

Την Τρίτη 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής ΕΣΠΑ της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης.

Κύριο θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» δικαιούχοι του οποίου είναι και οι Δ.Ε.Υ.Α. Τα συμπεράσματα από την ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής συνοψίζονται στην ανάγκη το νέο πρόγραμμα να μην έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα ώστε να χρηματοδοτήσει όλες τις προτάσεις των Δ.Ε.Υ.Α. οι οποίες θα πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Πρόγραμμα. Η ενίσχυση του μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα και της ευελιξίας του Προγράμματος θα δώσει την ευκαιρία στις μικρές Δ.Ε.Υ.Α. να εκτελέσουν έργα υποδομής που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ενδοχώρας την οποία παρέλαβαν οι Δ.Ε.Υ.Α. με τον «Καλλικράτη» και η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητη σε ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεργασθεί εποικοδομητικά με τα αρμόδια όργανα διαχείρισης του Προγράμματος διατυπώνοντας προτάσεις που θα βοηθήσουν στην ομαλή του εξέλιξη.

Την Επιτροπή απασχόλησε και η νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 στην οποία θα δοθεί έμφαση στο πόσιμο νερό με βάση το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τα ισχύοντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα διεκδικήσει λόγω του ρόλου της να είναι θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για να συνδιαμορφώσει τις προτεραιότητες και τις επιλεξιμότητες των έργων προς όφελος των Δ.Ε.Υ.Α. Ήδη συγκεντρώνει και καταγράφει τις επενδυτικές ανάγκες των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να έχει στη διάθεσή της αξιόπιστα στοιχεία που θα συμβάλλουν στους παραπάνω στόχους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store