Παρέμβαση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

31i gs banner

Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 08:42

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να μάς ευαισθητοποιεί και να μάς υπενθυμίζει την υποχρέωση να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το περιβάλλον, αφού από αυτό εξαρτάται η ζωή όλων μας.

Η πρόσφατη πανδημία που έβαλε τον πλανήτη σε μεγάλη δοκιμασία συνδέεται με τις ισχυρές πιέσεις που υφίσταται το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια.

Στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο το υδατικό περιβάλλον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από αστικές, γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις και υπεραντλήσεις που εγκυμονούν κινδύνους υφαλμύρινσης και εξάντλησης των αποθεμάτων.

Αντιμετωπίζει, όμως, και προκλήσεις όπως:

1. Η ανάγκη για προστασία του νερού ως ευαίσθητου πόρου
2. Η προσέγγιση του "ελέγχου στην αιτία της ρύπανσης" για μικρορρυπαντές
3. Η εφαρμογή της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει»
4. Η αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο νερό
5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών για τους υδατικούς πόρους και η διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που εκπροσωπεί 122 Δ.Ε.Υ.Α. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, τονίζει ότι το περιβάλλον είναι βασικός συντελεστής της βιώσιμης ανάπτυξης που αλληλεπιδρά με τους άλλους δύο, την κοινωνία και την οικονομία. Επομένως, η υποβάθμιση και η επιδείνωση της κατάστασής του έχει επιπτώσεις και επιβραδύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί σήμερα ισχυρή απαίτηση των τοπικών κοινωνιών στη χώρα μας.
Οι Δ.Ε.Υ.Α. που ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και λειτουργούν με ανταποδοτικότητα ως δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού προστατεύουν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον της χώρας μας με τα δίκτυα αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την πλήρη αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παράκτιες αστικές περιοχές. Πολλές από τις γαλάζιες σημαίες οφείλονται και στα έργα των Δ.Ε.Υ.Α.
Οι Δ.Ε.Υ.Α. από το 1980 μέχρι σήμερα και κυρίως τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουν κατασκευάσει και λειτουργούν αξιόλογα έργα αποχέτευσης και περισσότερα από 400 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετούν περίπου 4.800.000 κατοίκους της χώρας μας.
Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. υπενθυμίζει στην Πολιτεία ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι από τους κύριους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος στη χώρα μας. Οι Δ.Ε.Υ.Α. στην πρόσφατη πανδημία βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής μάχης μαζί με όλα τα άλλα δημόσια συστήματα, και ανταποκρίθηκαν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα στην υποχρέωσή τους για προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Η διαφύλαξη της δημόσιας και δημοτικής διαχείρισης του νερού ως προϋπόθεσης για την προστασία του περιβάλλοντος της χώρα μας είναι καθήκον της Πολιτείας, αλλά και όλων των πολιτών της χώρας μας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store