Άρης Μπαρτζώκας -ΔΕΥΑ Ιωαννίνων: Σημαντικά έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 08:12

Μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση έκανε γνωστή στη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, κ. Άρης Μπαρτζώκας.

Τα 18 από τα 237 εκατ. ευρώ που διαθέτει για έργα ύδρευσης ή αποχέτευσης το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται στην πόλη, μετά την επιτυχημένη αξιολόγηση, χωρίς παρατηρήσεις και αστερίσκους, δύο προτάσεις της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, ύψους 9 εκατ. ευρώ έκαστη.

-Τι έργα είναι αυτά;

 «Το πρώτο έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης αφορά το Υποέργο Β’: “Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού” και φέρει τον τίτλο “Αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων βασικών υποδομών λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων“, με προϋπολογισμό 9.006.937,33 ευρώ.

 Παρά το εν εξελίξει έργο της επέκτασης του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού, θεωρήθηκε από καιρό εκ των ων ουκ άνευ, να συντηρηθεί και ο λειτουργούν βιολογικός. Χωρίς συντήρηση δε θα μπορούσε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα για πάντα.

Με την παρούσα πρόταση γίνεται συνδυασμένη παρέμβαση στην ΕΕΛ του Δήμου Ιωαννιτών και τα αντλιοστάσια λυμάτων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Το αντικείμενο λοιπόν αφορά την αντικατάσταση του παλαιού ή την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ώστε:

Να εκσυγχρονιστούν και αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές.
Να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.
Να μεγιστοποιηθεί η συνολική ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων συστημάτων, τόσο ως προς τα υδραυλικά όσο και προς τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά.
Να δοθεί η δυνατότητα στους λειτουργούς του δικτύου να επιβλέπουν και να ελέγχουν το δίκτυο, προλαμβάνοντας δυσλειτουργίες αλλά και βελτιστοποιώντας τη συνολική του απόδοση.

Το δεύτερο έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης αφορά το Υποέργο Γ: “Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων” και φέρει τον τίτλο “Κατασκευή μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος ΕΕΛ Ιωάννινων“, με προϋπολογισμό 8.800.000,00 ευρώ.

 Με το συγκεκριμένο έργο, η ΔΕΥΑΙ θα μπορεί πλέον να διαχειρίζεται τη λυματολάσπη της, που τώρα πληρώνει σε ιδιώτη για την διαχείρισή της.

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, ήτοι την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την επεξεργασία της ιλύος που παράγεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων
την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου».

-Τι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης υπάρχει;

 «Πρόκειται για έργα που προφανώς, δεν υλοποιούνται ούτε μέσα στη θητεία μιας δημοτικής αρχής αλλά ούτε και μέσα σε λίγους μήνες. Θέλω να πιστεύω ότι τα νέα έργα θα υλοποιηθούν γρηγορότερα».

-Υπάρχουν και άλλες προτάσεις ή σχέδια;

«Στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν κατατεθεί και άλλες προτάσεις όπως η τοποθέτηση 15.000 ψηφιακών υδρομέτρων και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Ηλιόκαλης. Ακόμα και αν η απόφαση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αρνητική για τα έργα αυτά, θα έχουμε ώριμες προτάσεις για να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της ΔΕΥΑΙ στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Παρά το πρόβλημα με τη διαδικασία αξιολόγησης του συγκεκριμένου προγράμματος, η ΔΕΥΑ επέβαλε μέσα στο χρόνο δύο προτάσεις, η μία για την εγκατάσταση 14.000 ψηφιακών υδρομέτρων σε περιοχές της πόλης και το δεύτερο για την τοποθέτηση παροχομέτρων στις γεωτρήσεις μας. Αναμένεται η αξιολόγηση των προτάσεων».

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store