Γνωμοδοτήσεις έτους 2020

31i gs banner

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2020

Έγγραφα

pdf 352_2020 Σύνταξη αναπηρίας - Αποζημίωση δημοφιλές

pdf 353_2020 Κατάργηση θέσης Γενικού Διευθυντή δημοφιλές

pdf 354_2020 Μετάταξη δημοφιλές

pdf 355_2020 Αποζημίωση Μελών Δ.Σ. - Γραμματέα δημοφιλές

pdf 356_2020 Άδεια σπουδαστική δημοφιλές

pdf 357_2020 Νομιμότητα Προγραμματικής Σύμβασης δημοφιλές

pdf 358_2020 Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοφιλές

pdf 359_2020 Μετάταξη υπαλλήλου δημοφιλές

pdf 361_2020 Αποζημίωση δημοφιλές

pdf 363_2020 Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. δημοφιλές

pdf 364_2020 Τροποποίηση Προϋπολογισμού δημοφιλές

pdf 366_2020 Αποζημίωση Προέδρου δημοφιλές

pdf 367_2020 Μετατάξεις δημοφιλές

pdf 368_2020 Προσόντα του "Διευθυντή Υπηρεσιών" δημοφιλές

pdf 369_2020 Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού δημοφιλές

pdf 370_2020 Πρόσληψη έμμισθου δικηγόρου δημοφιλές

pdf 371_2020 Γενικός Διευθυντής δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store