Γνωμοδοτήσεις έτους 2023

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2023

Έγγραφα

pdf 503/2023 Εκτέλεση δικαστικής απόφασης δημοφιλές

pdf 505/2023 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία δημοφιλές

pdf 506/2023 ΑΜΕΑ Μετατροπή απο ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store