• ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο παρών Κανονισμός δεν έχει δεσμευτική ισχύ για τις Δ.Ε.Υ.Α., αφού δεν εκδίδεται κατ΄εξουσιοδότηση οιουδήποτε νόμου. Έχει συνταχθεί από την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως υπόδειγμα και εργαλείο για την υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α. στην σύνταξη των οικείων Κανονισμών οι οποίοι έχουν ισχύ νόμου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1069/80 όπως ισχύει σήμερα. Με την έννοια αυτή, κάθε Δ.Ε.Υ.Α. έχει τη διακριτική ευχέρεια να τον προσαρμόσει και τροποποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις συνθήκες της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποποιείται κάθε ευθύνης για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις κάθε τύπου, όπως και για οιαδήποτε ζημία – είτε άμεση, είτε έμμεση ή τυχαία – που προκύπτει από την ανάγνωση ή τη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών, από οιασδήποτε μορφής περιεχόμενο που βρίσκεται στον ιστότοπο ή την πρόσβαση σε υλικό ή τη χρήση υλικού που περιέχεται σε άλλους ιστότοπους.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store