Μπασακίδης-ΔΕΥΑΚ: Σημαντικά έργα ύδρευσης, αποχέτευσης στην περιοχή

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 16:50

Αποφάσεις για την υλοποίηση σημαντικών έργων στην ύδρευση, την αποχέτευση και την αντιπλημμυρική προστασία, προϋπολογισμού 11.500.000 €, έλαβε το ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας, σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Αποφάσεις για την υλοποίηση σημαντικών έργων στην ύδρευση, την αποχέτευση και την αντιπλημμυρική προστασία, προϋπολογισμού 11.500.000 €, έλαβε το ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας, σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

-Ποια έργα δρομολογούνται;

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τον Πρόεδρο ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, Νίκο Μπασακίδη, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για τα εξής έργα:

ΥΔΡΕΥΣΗ

«ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας (Β΄ Φάση)

Το έργο, προϋπολογισμού 2.500.000 €, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και έχει ως αντικείμενο την αντικατάσταση με αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς τμημάτων του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, που σήμερα παρουσιάζουν μεγάλες διαρροές και συχνές βλάβες.

Μετά την αντικατάσταση αγωγών από αμίαντο και την τοποθέτηση αγωγών ύδρευσης από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, μήκους 57.600 μέτρων στην Καλαμάτα, που ολοκληρώθηκε πριν περίπου 3 έτη, το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ολοκλήρωση της αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων στην Καλαμάτα και στην αντικατάσταση τμήματος των πεπαλαιωμένων χυτοσιδηρών σωλήνων στο κέντρο της Καλαμάτας. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές των υδατοπαροχών από τα παλαιά στα νέα δίκτυα και όλες οι συνδεσμολογίες για τη σωστή λειτουργία των νέων δικτύων.

Όλοι οι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από σωλήνες πολυαιθυλενίου. Τα συνολικά μήκη ανά διατομή και υλικό των προτεινόμενων αγωγών είναι τα εξής:

• πολυαιθυλένιο διατομής Φ 90 σε μήκος 20.144 μέτρων και

• πολυαιθυλένιο διατομής Φ 160 – Φ 200 σε μήκος 5.480 μέτρων.

ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ΣΤ’ ΑΡΦΑΡΑ

Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος στην Τ. Κ Αρφαρών

Το έργο, προϋπολογισμού 500.000 €, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και έχει ως αντικείμενο την αντικατάσταση του υπάρχοντος αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών, καθώς και την αντικατάσταση 2 πεπαλαιωμένων αντλιών.

Ο υπάρχων αγωγός είναι παλιός και ανεπαρκής, γι’ αυτό και πρέπει να αντικατασταθεί. Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν 2 υποβρύχιες αντλίες επιπλέον της υπάρχουσας, καθώς και γερανογέφυρα χειροκίνητη με παλάγκο – αλυσίδα επίσης χειροκίνητο, ανυψωτικής ικανότητας ενός τόνου. Ακόμη, θα εγκατασταθούν νέες σωληνώσεις και υδραυλικά εξαρτήματα, καθώς και νέος ηλεκτρικός πίνακας και νέος πίνακας αυτοματισμού.

Ο νέος καταθλιπτικός αγωγός, συνολικού μήκους 3.200 μέτρων, θα κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Τα πρώτα 2.150 μέτρα θα είναι διαμέτρου Φ 225 και πίεσης 25 ατμοσφαιρών, ενώ τα υπόλοιπα 1.050 μέτρα θα είναι διαμέτρου Φ 200 και πίεσης 16 ατμοσφαιρών.

Στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί διάταξη χλωρίωσης, με ένα δοχείο αποθήκευσης χλωρίου και δύο δοσομετρικές αντλίες.

Μικροεπεκτάσεις και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης χρήσης 2019-2020.

Το έργο, προϋπολογισμού 400.000 €, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά σε αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης, μικρής κλίμακας, σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας.

Έγκριση φακέλου ανόρυξης και αδειοδότησης νέας γεώτρησης στην Τ.Κ. Βρομόβρυσης

Το έργο αφορά στην ανάθεση μελέτης για την ανόρυξη και αδειοδότηση νέας γεώτρησης στην περιοχή Αγία Άννα της Τοπικής Κοινότητας Βρομόβρυσης. Η νέα γεώτρηση θα εμπλουτίσει το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης και θα συμβάλλει στην υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής και του οικισμού των Άνω Άρφαρών.

Έγκριση τευχών υποβολής πρότασης υδροδότησης της Τ.Κ. Πολιανής και οικισμού Άνω Αρφαρών.

Ο φάκελος του έργου υδροδότησης της Κοινότητας Πολιανής και του οικισμού των Άνω Αρφαρών, προϋπολογισμού 793.000 €, θα υποβληθεί από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στην πρόσκληση 14.30.1.1 του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το έργο αφορά στην επέκταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης που σήμερα εξυπηρετεί τους οικισμούς Σταματινού, Πεύκου και Πελεκητού, προκειμένου να υδροδοτηθούν οι οικισμοί των Άνω Αρφαρών και της Πολιανής.

Το δίκτυο θα τροφοδοτείται από την υπάρχουσα γεώτρηση στην περιοχή της Αγίας Άννας, στην Κοινότητα Βρομόβρυσης, καθώς και από νέα γεώτρηση σε παρακείμενο σημείο, η ανόρυξη της οποίας έχει δρομολογηθεί με την προηγούμενη απόφαση της ΔΕΥΑΚ.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

Το έργο, προϋπολογισμού 2.450.000 €, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι κατά το ποσό των 2.169.046.72 € και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ κατά το ποσό των 280.953,28 €. Η συμμετοχή της ΔΕΥΑΚ αφορά στις συνδέσεις με τα κτήρια, ώστε το έργο να είναι λειτουργικό. Το έργο αυτό προβλέπει την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης, επί συνολικού μήκους 15.360 μέτρων, σε διάφορες περιοχές των Λαιΐκων, καθώς και τη δημιουργία δικτύου στη Θουρία και τη σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό, που βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα της παλιάς εθνικής οδού Καλαμάτας – Τρίπολης και οδηγεί τα λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ COMPACT ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑ

 

Αποχέτευση οικισμού Άνω Βέργας

Το έργο αποχέτευσης του οικισμού Άνω Βέργας, προϋπολογισμού 250.000 €, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι κατά το ποσόν των 231.150,88 € και από ίδιους πόρους κατά το ποσό των 18.849,12 € και αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό της Άνω Βέργας. Θα γίνει, ακόμη, προμήθεια-εγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού τύπουcompact, προϋπολογισμού 70.000 €.

-Τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά;

Για την αντιπλημμυρική προστασία, ο κ. Μπασακίδης ενημέρωσε για τις μικροεπεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ομβρίων χρήσης 2019-2020.

Το έργο, προϋπολογισμού 200.000 €, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και αφορά σε παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, μικρής κλίμακας, σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας.

-Ποια άλλα έργα ετοιμάζονται;

Ο κ. Μπασακίδης στη συνέχεια, είπε, ότι εγκρίθηκαν, τα πρακτικά δημοπράτησης των έργων :

ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Τηλεματική διαχείριση δικτύων ύδρευσης

Το έργο, με προϋπολογισμό 1.498.500 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και αφορά στην κατασκευή ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, που θα πραγματοποιεί – από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο – ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο για τη λειτουργία των δεξαμενών, των γεωτρήσεων, των αντλιοστασίων, των διαρροών, καθώς και των τιμών πίεσης του δικτύου ύδρευσης.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16 Απριλίου 2019 και κατέθεσαν προσφορές επτά εταιρείες.

Το ΔΣ ενέκρινε το 1ο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τέσσερις από τις επτά προσφορές και αξιολογήθηκαν ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών τους οι τρεις : ΘΦ ΑΤΕΕ, ΟΘΡΥΣ & ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ.

Τις επόμενες ημέρες θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές, ώστε να προκύψει ο προσωρινός ανάδοχος του έργου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΔΟΝΤΑ

 

Κατασκευή συλλεκτήρα ομβρίων οδού Σπάρτης

Το έργο «Κατασκευή συλλεκτήρα ομβρίων οδού Σπάρτης» έχει προϋπολογισμό 2.000.000 € πλέον ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο αφορά στην κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων υδάτων μήκους 1.385 μέτρων, που θα ξεκινά από τη διασταύρωση του ρέματος Καλαμίτσι με την παλιά εθνική οδό Σπάρτης-Καλαμάτας, θα κινείται κατά μήκος της εθνικής οδού και θα καταλήγει στον ποταμό Νέδοντα, συλλέγοντας ταυτόχρονα και όλα τα τοπικά όμβρια ύδατα ανάντη της οδού.

Το ΔΣ ενέκρινε το 1ο πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η κοινοπραξία Αγγελική Μπαρούνη – Ιωάννης Αργυράκης με συνολικό ποσοστό έκπτωσης 44,18%.

Επίσης, για την υλοποίησή του εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η αναγκαία μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store