Προσλήψεις 73 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 15:06

Η ΔΕΥΑ Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η προκήρυξη αφορά τις εξής ειδικότητες:

21 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
5 ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων
9 ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών
3 ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή)
2 ΔΕ Καταμετρητών
2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων

2 ΥΕ Καθαρίστριες
10 ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων

2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
1 ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
1 ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός

4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής)
1 ΤΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης)
1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
1 ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
2 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα

Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κου Τζουραμάνη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2410687197, 103).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση τωνυποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store