Γνωμοδοτήσεις έτους 2014

31i gs banner

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2014

Έγγραφα

pdf 202 - 2014 δημοφιλές

pdf 204 - 2014 δημοφιλές

pdf 205 - 2014 δημοφιλές

pdf 206 - 2014 δημοφιλές

pdf 207 - 2014 δημοφιλές

pdf 209 - 2014 δημοφιλές

pdf 210 - 2014 _ Αναδρομική καταβολή περικοπών δημοφιλές

pdf 211 - 2014 δημοφιλές

pdf 213 - 2014 δημοφιλές

pdf 214 - 2014 _ Επίδομα επίβλεψης δημοφιλές

pdf 215 - 2014 _ Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση δημοφιλές

pdf 216 - 2014 δημοφιλές

pdf 217 - 2014 _ Χρηματικό βοήθημα δημοφιλές

pdf 219 - 2014 δημοφιλές

pdf 220 - 2014 _ Εκπρόσωπος των εργαζομένων δημοφιλές

pdf 221 - 2014 _ Βαθμολογική κατάταξη δημοφιλές

pdf 223 - 2014 δημοφιλές

pdf 224 - 2014 _ Αποζημίωση μέλους Δ.Σ. δημοφιλές

pdf 225 - 2014 δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store